Professor vid CTH uppmanar leverantörer av mösskrämmare med elektropuls att bevisa apparaternas effektivitet.

Enligt professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen på Chalmers Tekniska Högskola är det i princip omöjligt att bevisa att mösskrämmare med elektromagnetisk puls kan driva bort skadedjuren med påverkan via el-ledningarna i ett hus.

Inte nog med att inga vetenskapligt belagda tester har presenterats under de senaste 30 åren som entydigt påvisar elektropulsens verkan mot möss.
Det är dessutom omöjligt att leda i bevis att mössen slaviskt alltid uppehåller sig och förflyttar sig inom 1 centimeters avstånd från el-leningarna i huset, något som är en grundförutsättning för att mössen överhuvudtaget skall bli exponerade för den påstådda elektropulsen.

 

Silverline

Silverline
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Silverline

 

 

Innehåll - TOC - table of content