Konsumentverket agerar mot "sockerpillret" elektromagnetisk puls

Det finns inga vetenskapligt belagda tester som bevisar att elektromagnetiska pulser i elledningar skrämmer bort möss och andra gnagare i ett hus.

Utöver avsaknaden av vetenskapliga bevis för den påstådda funktionen kan mösskrämmare med elektromagnetisk puls, utöver en
ren placebo-effekt givetvis inte ha någon verkan mot skadedjur och det av följande skäl.

1. CE-märkta produkter uppfyller EUs EMC-direktiv, vilket innebär
    att den elektromagnetiska strålningen runt en belastad elledning
    som genereras av apparaten inte får störa mobil- och radiotrafik
    — mösskrämmare med elektromagnetiska pulser är alla CE-märkta!

2. Fysikens lagar om elektromagnetiska fält innebär bl.a. att strål-
    ningen som t.ex. genereras av en 400 W borrmaskin, redan 50 cm
    från elkretsen har klingat av med 99% till en nivå som är i paritet
    med bakgrundsstrålningen.
    Detta innebär att elektropulsen runt en el-ledning genererad av
    en 4 W mösskrämmare, på motsvarande sätt är mätbar inom
    högst en (1) centimeters radie från den belastade el-kretsen.
    Gnagarna exponeras således för en möjlig elektropuls endast
    under korta ögonblick eftersom det elektromagnetiska fältet runt
    el-ledningarna upptar mindre än 0,1% av väggarna och bjälklagens
   
totala volym — skulle elektropulsen vid kontakt med en el-ledning mot
    förmodan skapa obehag, då håller mössen sig givetvis på behörigt avstånd..!

3. Till sist, det klassiska självmålet som punkterar alla argument
    för att tekniken skulle kunna fungera.
    Enligt leverantörer av mösskrämmare med elektromagnetisk
    puls måste el-ledningen till vilken skrämmaren är ansluten vara
    belastad med minst 40 watt för att den elektromagnetiska pulseren skall
    kunna genereras — vem har 10-20 lampor tända dygnet runt i sitt hus
    (en för varje proppkrets)?

Med hänvisning till ovanstående fysikaliska fakta har Konsumentverket i ett första steg mot vilseledande marknadsföring av mösskrämmare med elektromagnetisk puls försökt göra överenskommelser med ett flertal företag. Bl.a. med Clas Ohlson (Riddex) som har "hörsammat uppmaningen" och fasat ut Riddex, bara för att istället börja sälja en Silverline elektropuls-modell där verkningsytan klart anges.

Miljöcenter (Silverline) har också förbundit sig till att avlägsna all produktinformation om verkningsytor för elektropulsen, men fortfarande år 2019 lever företaget inte upp till avtalet. Miljöcenter AB väljer istället att, i strid mot Marknadsföringslagen och fysikens lagar enligt punkt 2 ovan, på ett utstuderat sätt fortsätta att hävda, att "ElectroPulse sänder ut elektromagnetiska pulseringar som avskräcker möss och råttor...."

Det är som att påstå att sockerpiller (placebo) skulle bota sjukdomar...!

 

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content