Till info om DSS

 

Konsumentverket överväger förbudsföreläggande

Efter fortsatt vilseledande marknadsföring i strid mot Marknadsföringslagen § 8 skriver Konsumentverkets handläggare följande till generalagenten för Silverline Mus & Råttfritt, Miljöcenter AB:

From: Mari Gremlin <Mari.Gremlin(at)konsumentverket.se>
To: Xxxxxxx Xxxxxxxx <Xxxxxxx(at)miljocenter.com>
Date: Thu, 21 Jul 2011 17:11:54 +0200
Subject: Ang. information om mus och råttskrämmor

Hej Xxxxxxx,
Konsumentverket har uppmärksammats på att Miljöcenter fortfarande har bruksanvisningar för Mus- och Råttfritt produkter på webbsidan som inte överensstämmer med den information som KOV och Miljöcenter enats om.
Dessutom har verket uppmärksammats på att Miljöcenters återförsäljare, trots utlovade påstötningar från Miljöcenter, inte har ändrat sin marknadsföring beträffande dessa produkter.
*)

Med anledning av detta ber Konsumentverket Miljöcenter på nytt att agera för att överenskommen lydelse av marknadsföringen av Mus- och Råttfritt produkter efterföljs.
I det fall ändring inte sker kan Konsumentverket komma att överväga att sända ett förbudsföreläggande till företaget – i enlighet med 23 § MFL. Ett sådant förbudsföreläggande kan förenas med vite i enlighet med 29 § MFL.

Mvh / Mari Gremlin

Avdelningsdirektör/jurist/ Rättsenhet 2

Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad

*) Fortfarande snart ett decennium efter denna påminnelse i juli 2011 redovisar general-    
agentens återförsäljare fortfarande avtalsoförenliga verkningsytor för "elektropuls".     
Även butikskedjor, t.ex. COOP redovisar öppet felaktiga verkningsytor.          
webmasterns anm.

   

 
Stäng

Innehåll - TOC - table of content