Tummen ner för elektromagnetisk mössanering

COOP sätter profiten
före sin etik policy

En bild från Coop Forum 2013-01-29. Den visar bl. a. en påstådd verkningsyta för den elektromagnetiska pulsen hos Silverline modellen Mus & Råttfritt Puls 400. Produkten finns inte längre på marknaden, men hyllbannern exponeras ändå på flera COOP Forum varuhus som Musbo har inventerat.

Uppgifter om verkningsyta för den elektromagnetiska pulsen har, i avsaknad av vetenskapliga bevis för effekt mot skadedjuren, sedan flera år varit bannlyst av Konsumentverket. Leverantören av Silverline mösskrämmare, Miljöcenter AB förband sig också tillsammans med andra aktörer att inte längre uppge några ytangivelser i sin produktinformation.

Efter överenskommelsen med KOV i januari 2011 har Miljöcenter ändå fortsatt att flagrant strunta i avtalet, vilket detta foto visar.

I vetskap om att Mus & Råttfritt produkterna således marknadsförs med vilseledande marknadsföring väljer återförsäljaren COOP, trots sina "utökade etiska krav på leverantörer" att blunda för detta faktum — ett beslut lika sjukt som butiksskedjans köttfärs ibland är.

Mus & Råttfritt Puls 400 hade i sitt produktnamn, i likhet med senare Silverline modeller (Mus & Råttfritt 200-80 / 400-100), en tydlig anspelning på verkningsyta. Varunamnet i sig, innebär därför att produkten enbart med hänvisning till detta säljs med vilseledande marknadsföring.
mmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk mössanering är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk mössanering mot möss är bortkastade pengar

COOPelektromagnetisk mössanering
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation 

Innehåll - TOC - table of content