Elektromagnetisk puls

Elektropuls eller mera korrekt elektromagnetiska fält bildas runt alla elektriska ledningar. Elektroniska mösskrämmare likt alla andra elektriska apparater skapar vid drift en liten förändring i det elektromagnetiska fältet i den elkrets som utrustningen är inkopplad på, men förändringen är knappt mätbar och således helt fösumbar.

En del tillverkare av elektroniska skadedjurskrämmare hävdar att den elektropuls deras utrustning genererar skrämmer bort skadedjuren från väggar, golv och tak på grund av det elektromagnetiska fält som sprids i husstommen via elnätet.
Enligt experter på Elsäkerhetsverket (tidigare SEMKO) så skulle det krävas en högspänning på tusentals volt i husets leningsnät, för att skadedjuren skulle påverkas och fly fältet. Vid dylik högspänning skulle det enligt myndigheten då även vara direkt hälsovådligt för människor att vistas i huset.

I USA och Kanada är apparater med elektromagnetisk puls bannlysta
Vi citerar: "In 1980 the EPA and U.S. Postal Service took action to remove all "electromagnetic" (not ultrasonic) pest control devices from the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic pest repellers in Canada. ......"

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content