HEM


I Hameln trodde man att
ljud kunde "fånga" råttorna

Det är en utopi att tro att det någonsin går att
få fram en melodi som kan styra gnagarna dit man vill.

Det är mer utsiktslöst än att få fram fusions-kraft!
Ändå forskas det på detta...!?

Råttfångaren från Hameln

Det är endast genom extrem ljudstörning
av gnagarnas infrastruktur (gångsystem
och nästen) som man kan lyckas.


 
Stäng

  elektromagnetisk mössanering

Innehåll - TOC - table of content