Tester av elektronisk ultraljudsutrustning

Några länkar till tester av ultraljudsutrustning i sammandrag.

 Sammandrag av ett amerikansk test utfört av ett oberoende institut 1983. Rapporten som är totalt på 19 sidor, visar entydigt att mössen skyr ultraljudet. Vill du läsa hela rapporten, ladda ner pdf-filen!

 Ett test av en tidig ultraljudsgenerator utan slumpmässigt ljud från 1976, som ändå uppvisar en 80%-ig förbättring i avskräckande effekt. Forskarna vid Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS), som utförde testet, ignorerar dock vetenskaplig praxis och ändrar förutsättningarna i slutet av försöket, vilket är en gåta. Det finns anledning att ifrågasätta DSS testmetoder och laboratoriets roll som oberoende testinstitut!

  1. Testsammandrag 1983 från Bio-Acoustical Laboratories Inc., Dallas, Texas, U.S.A.
  2. Testutdrag ur årsrapport 1976 från Danska Statens Skadedjurslaboratorium    M.U.S.B.O.   Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
    tel. +46 708 68 46 46,  fax +46 31 68 46 44
    e-post  musbo@bredband.net

Innehåll - TOC - table of content