Till info om DSS

 

Laboratoriets oberoende ställning ifrågasatt

Anticimex och andra leverantörer av råttgift har i
sin kritik mot elektronisk skadedjurssanering haft för vana att
referera till Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS).
Laboratoriet (numera nedlagt) som sorterade under Danmarks JordBrugsforskning
och Jordbrugsministeriet hävdade
att råttor och möss efter kort
tid vänjer sig vid ljudet från ultraljudsapparater.

Det skadedjurslaboratoriet hävdade finns
starka skäl att ifrågasätta:

                                         1) DSS hade ingen kunskap om modern elektronik
                                      Institutet testade totalt 11 st ultraljudsapparater
                                      av "förhistorisk" konstruktion mellan åren 1976-1994.


                                          2) DSS försök med ultraljudsskrämmare var ej
                                               vetenskapligt belagda
                                       Testerna har aldrig publicerats i sin helhet och
                                        har ej heller blivit granskade enligt vetenskaplig
                                        praxis.
                                        Trots bristen på insyn uppvisar DSS tester av
                                        ultraljudsskrämmare klara tekniska brister enligt
                                        professor Bo Lindström vid Kungliga Tekniska
                                        Högskolan (KTH).

                              
                                           3) DSS hade en beroendeställning till råttgiftsindustrin
                                        Verksamheten var till betydande del finansierad
                                        med externa projekt, varav nästan 50% utfördes för
                                        producenter av råttgift — risk för jäv!

   För närmare studier av DSS kritiserade försök med
ultraljudsapparater; läs här!M.U.S.B.O.   Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46
e-post  musbo@bredband.net

 

 

Innehåll - TOC - table of content