Vid vilseledande marknadsföring har konsument full returrätt i 3 år

 

Eftersom det är ett otvistigt faktum att Silverline Mus & Råttfritt 200-80/400-100 säljs med vilseledande marknadsföring kan konsument häva köpet av sin Silverline Mus & Råttfritt 200-80/400-100 i upp till tre år från inköpstillfället.

Konsumentköplagen 19§ (2004:458) ger konsumenten denna rätt.

§19  Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter
       om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid
       marknadsföringen av varan eller annars före köpet.
       Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana
       uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än
       säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid
       marknadsföringen av varan eller annars före köpet....

Är du således missnöjd med din Silverline Mus & Råttfritt 200-80/400-100, lämna tillbaka utrustningen till inköpsstället och kräv pengarna tillbaka med hänvisning till att det är fel i varan.

Skulle butiken/webshopen sätta sig på tvären, kontakta då din konsumentrådgivare.

 

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content