HEM

 

"Det råttgiftsindustriella komplexet"
fortsätter förgifta miljoner gnagare varje år

"Det råttgiftsindustriella komplexet" som består av producenter av råttgift (ICI, Bayer och Hoechst, m.fl.), Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS) - numera nerlagt - andra råttgiftslaboratorium, försäkringsbolag och råttgiftsdistributörer som t.ex. Anticimex har allt att vinna på att desinformation om elektronisk sanering sprids i media.

Lönsam intressegemenskap
Vad skulle då detta "företagskomplex" ha för gemensamt intresse av att den rådande råttgiftshegemonin består?

pengar Giftindustrin vill kunna fortsätta att leverera sina miljöskadliga produkter till stort men för djurlivet

pengar När det gäller vetenskapliga institutioner som t.ex. DSS, så behöver man inte ha någon högre examen i djurs beteende för att inse, att det här måste ha förelegat ett beroendeförhållande till deras helt dominerande uppdragsgivare, dvs giftindustrin.
Symbiosen blir uppenbar när man studerar någon av de mösskrämmartester som institutet har utfört under åren. De var upplagda på ett sådant sätt att de helt enkelt inte kunde lyckas!
DSS målsättning måste således ha varit att döma ut allt vad elektronik heter. Man ville självfallet inte bidra till att skada sina viktigaste kunders giftförsäljning, och därmed "såga av den gren man själv sitter på".

pengar Men vad har då saneringsföretag och försäkringsbolag att vinna på att fortsätta att leverera råttgift till sina kunder, när det idag finns långsiktigt effektivare, miljö- och djurvänligare alternativ till hands? Pengar! Mycket pengar! Varje gång Anticimex t.ex. rycker ut för att sanera ett hus från möss, så skickar man en räkning till fastighetsägarens försäkringsbolag på fn mellan 2.000 - 4.000:-. Dessa utryckningar äger i de flesta fall rum en eller flera gånger per år. På en 10-årsperiod kan detta betyda 20.000 - 40.000:- i intäkter för saneringsföretaget, vilket skall jämföras med engångskostnaden för elektronisk mösstörare på kanske 800 - 1.500:-....! Försäkringsbolaget å sin sida lägger sedan på sin kalkylerade vinst på räkningssumman, och bokför det hela mot saneringsdelen i alla i bolaget tecknade villaförsäkringar.

Inför risken att tappa en större del av sina intäkter, ter det sig därför ganska uppenbart varför "det råttgiftsindustriella komplexet" fortsätter med sin desinformation om elektronisk skadedjurssanering med ultraljud, något som massmedia i stressen inför en snabbt analkande deadline, tyvärr okritiskt tolkar som objektivitet....

Dags för paradigmskifte
Det är således hög tid för djur- och miljövänner att uppvakta Sveriges alla försäkringsbolag och kräva att de börjar följa Miljöbalken och lagen om att mindre skadliga produkter skall andvändas vid skadedjurssanering, den sk Utbytesregeln.

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content