Tummen ner för elektropuls

Elektropuls

elektropuls — en bluff! Välj inte elektropuls!
Elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektropuls!


elektropuls
Professor vid CTH dömer ut mösskrämmare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.elektropuls är verkningslös! Satsa ej på elektropuls!


     Jag vill veta mer om varför elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Elektropuls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektropuls mot möss är bortkastade pengar


Info om elektropuls
elektropuls

elektropuls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektropuls

  elektropuls

Innehåll - TOC - table of content