Tummen ner för elektromagnetisk puls

Elektromagnetisk puls

elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte elektromagnetisk puls!
Elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektromagnetisk puls!


elektromagnetisk puls
Professor vid CTH dömer ut mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetisk puls
elektromagnetisk puls

elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetisk puls

  elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content