Tummen ner för skadedjurskontakt med elektropuls

Skadedjurskontakt med elektropuls

skadedjurskontakt med elektropuls — en bluff! Välj inte skadedjurskontakt med elektropuls!
Skadedjurskontakt med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att skadedjurskontakt med elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot skadedjurskontakt med elektropuls!


skadedjurskontakt med elektropuls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjurskontakt med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av skadedjurskontakt med elektropuls.skadedjurskontakt med elektropuls är verkningslös! Satsa ej på skadedjurskontakt med elektropuls!


     Jag vill veta mer om varför skadedjurskontakt med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Skadedjurskontakt med elektropuls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa skadedjurskontakt med elektropuls mot möss är bortkastade pengar


Info om skadedjurskontakt med elektropuls
skadedjurskontakt med elektropuls

skadedjurskontakt med elektropuls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


skadedjurskontakt med elektropuls

  skadedjurskontakt med elektropuls

Innehåll - TOC - table of content