Tummen ner för skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls

Skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls

skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls!
Skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls!


skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls.skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls
skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls

skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls

  skadedjurskontakt med elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content