Tummen ner för skadedjurskontakt

Skadedjurskontakt

skadedjurskontakt — en bluff! Välj inte skadedjurskontakt!
Skadedjurskontakt fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att skadedjurskontakt skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot skadedjurskontakt!


skadedjurskontakt
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjurskontakt med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.skadedjurskontakt är verkningslös! Satsa ej på skadedjurskontakt!


     Jag vill veta mer om varför skadedjurskontakt inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Skadedjurskontakt är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa skadedjurskontakt mot möss är bortkastade pengar


Info om skadedjurskontakt
skadedjurskontakt

skadedjurskontakt
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


skadedjurskontakt

  skadedjurskontakt

Innehåll - TOC - table of content