Tummen ner för Riddex

Riddex

Riddex — en bluff! Välj inte Riddex!
Riddex fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Riddex skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Riddex!


Riddex
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Riddex och andra skrämmare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.Riddex är verkningslös! Satsa ej på Riddex!


     Jag vill veta varför Riddex med elektropuls enligt fysikens lagar inte kan fungera. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Riddex är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Riddex mot möss är bortkastade pengar


Info om Riddex
Riddex

Riddex
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Riddex

  Riddex

Innehåll - TOC - table of content