Tummen ner för elektromagnetisk skadedjursbekämpning

Elektromagnetisk skadedjursbekämpning

elektromagnetisk skadedjursbekämpning — en bluff! Välj inte elektromagnetisk skadedjursbekämpning!
Elektromagnetisk skadedjursbekämpning fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk skadedjursbekämpning skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektromagnetisk skadedjursbekämpning!


elektromagnetisk skadedjursbekämpning
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut elektromagnetisk skadedjursbekämpning.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk skadedjursbekämpning.elektromagnetisk skadedjursbekämpning är verkningslös! Satsa ej på elektromagnetisk skadedjursbekämpning!


     Jag vill veta mer om varför elektromagnetisk skadedjursbekämpning inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk skadedjursbekämpning är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk skadedjursbekämpning mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetisk skadedjursbekämpning
elektromagnetisk skadedjursbekämpning

elektromagnetisk skadedjursbekämpning
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetisk skadedjursbekämpning

  elektromagnetisk skadedjursbekämpning

Innehåll - TOC - table of content