Tummen ner för elektromagnetisk skadedjurssanering

Elektromagnetisk skadedjurssanering

elektromagnetisk skadedjurssanering — en bluff! Välj inte elektromagnetisk skadedjurssanering!
Elektromagnetisk skadedjurssanering fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk skadedjurssanering skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektromagnetisk skadedjurssanering!


elektromagnetisk skadedjurssanering
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut elektromagnetisk skadedjurssanering.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk skadedjurssanering.elektromagnetisk skadedjurssanering är verkningslös! Satsa ej på elektromagnetisk skadedjurssanering!


     Jag vill veta mer om varför elektromagnetisk skadedjurssanering inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk skadedjurssanering är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk skadedjurssanering mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetisk skadedjurssanering
elektromagnetisk skadedjurssanering

elektromagnetisk skadedjurssanering
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetisk skadedjurssanering

  elektromagnetisk skadedjurssanering

Innehåll - TOC - table of content