Tummen ner för elektromagnetisk mössanering

Elektromagnetisk mössanering

elektromagnetisk mössanering — en bluff! Välj inte elektromagnetisk mössanering!
Elektromagnetisk mössanering fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk mössanering skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektromagnetisk mössanering!


elektromagnetisk mössanering
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut elektromagnetisk mössanering.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk mössanering.elektromagnetisk mössanering är verkningslös! Satsa ej på elektromagnetisk mössanering!


     Jag vill veta mer om varför elektromagnetisk mössanering inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk mössanering är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk mössanering mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetisk mössanering
elektromagnetisk mössanering

elektromagnetisk mössanering
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetisk mössanering

  elektromagnetisk mössanering

Innehåll - TOC - table of content