Tummen ner för elektromagnetisk mössbekämpning

Elektromagnetisk mössbekämpning

elektromagnetisk mössbekämpning — en bluff! Välj inte elektromagnetisk mössbekämpning!
Elektromagnetisk mössbekämpning fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektromagnetisk mössbekämpning skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektromagnetisk mössbekämpning!


elektromagnetisk mössbekämpning
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut elektromagnetisk mössbekämpning.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk mössbekämpning.elektromagnetisk mössbekämpning är verkningslös! Satsa ej på elektromagnetisk mössbekämpning!


     Jag vill veta mer om varför elektromagnetisk mössbekämpning inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Elektromagnetisk mössbekämpning är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektromagnetisk mössbekämpning mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetisk mössbekämpning
elektromagnetisk mössbekämpning

elektromagnetisk mössbekämpning
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetisk mössbekämpning

  elektromagnetisk mössbekämpning

Innehåll - TOC - table of content