Tummen ner för Silverline

Silverline

Silverline — en bluff! Välj inte Silverline!
Silverline elektropuls-skrämmare fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektropulsen genererad av en Silverline skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot Silverline elektropuls-skrämmare.


Silverline
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline och andra skrämmare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.Silverline är verkningslös! Satsa ej på Silverline!


     Jag vill veta varför Silverline elektropuls-skrämmare enligt fysikens lagar inte kan fungera. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Silverline är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Silverline mot möss är bortkastade pengar


Info om Silverline
Silverline

Silverline
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Silverline

  Silverline

Innehåll - TOC - table of content