Tummen ner för avskräckare med elektromagnetisk puls

Avskräckare med elektromagnetisk puls

avskräckare med elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte avskräckare med elektromagnetisk puls!
Avskräckare med elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att avskräckare med elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot avskräckare med elektromagnetisk puls!


avskräckare med elektromagnetisk puls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut avskräckare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av avskräckare med elektromagnetisk puls.avskräckare med elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på avskräckare med elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför avskräckare med elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Avskräckare med elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa avskräckare med elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om avskräckare med elektromagnetisk puls
avskräckare med elektromagnetisk puls

avskräckare med elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


avskräckare med elektromagnetisk puls

  avskräckare med elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content