Tummen ner för mössavskräckare med elektropuls

Mössavskräckare med elektropuls

mössavskräckare med elektropuls — en bluff! Välj inte mössavskräckare med elektropuls!
Mössavskräckare med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att mössavskräckare med elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot mössavskräckare med elektropuls!


mössavskräckare med elektropuls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut mössavskräckare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av mössavskräckare med elektropuls.mössavskräckare med elektropuls är verkningslös! Satsa ej på mössavskräckare med elektropuls!


     Jag vill veta mer om varför mössavskräckare med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Mössavskräckare med elektropuls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa mössavskräckare med elektropuls mot möss är bortkastade pengar


Info om mössavskräckare med elektropuls
mössavskräckare med elektropuls

mössavskräckare med elektropuls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


mössavskräckare med elektropuls

  mössavskräckare med elektropuls

Innehåll - TOC - table of content