Tummen ner för råttavskräckare med elektropuls

Råttavskräckare med elektropuls

råttavskräckare med elektropuls — en bluff! Välj inte råttavskräckare med elektropuls!
Råttavskräckare med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att råttavskräckare med elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot råttavskräckare med elektropuls!


råttavskräckare med elektropuls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut råttavskräckare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av råttavskräckare med elektropuls.råttavskräckare med elektropuls är verkningslös! Satsa ej på råttavskräckare med elektropuls!


     Jag vill veta mer om varför råttavskräckare med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Råttavskräckare med elektropuls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa råttavskräckare med elektropuls mot möss är bortkastade pengar


Info om råttavskräckare med elektropuls
råttavskräckare med elektropuls

råttavskräckare med elektropuls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


råttavskräckare med elektropuls

  råttavskräckare med elektropuls

Innehåll - TOC - table of content