Tummen ner för mössavskräckare med elektromagnetisk puls

Mössavskräckare med elektromagnetisk puls

mössavskräckare med elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte mössavskräckare med elektromagnetisk puls!
Mössavskräckare med elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att mössavskräckare med elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot mössavskräckare med elektromagnetisk puls!


mössavskräckare med elektromagnetisk puls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut mössavskräckare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av mössavskräckare med elektromagnetisk puls.mössavskräckare med elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på mössavskräckare med elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför mössavskräckare med elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Mössavskräckare med elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa mössavskräckare med elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om mössavskräckare med elektromagnetisk puls
mössavskräckare med elektromagnetisk puls

mössavskräckare med elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


mössavskräckare med elektromagnetisk puls

  mössavskräckare med elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content