Tummen ner för råttavskräckare med elektromagnetisk puls

Råttavskräckare med elektromagnetisk puls

råttavskräckare med elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte råttavskräckare med elektromagnetisk puls!
Råttavskräckare med elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att råttavskräckare med elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot råttavskräckare med elektromagnetisk puls!


råttavskräckare med elektromagnetisk puls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut råttavskräckare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av råttavskräckare med elektromagnetisk puls.råttavskräckare med elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på råttavskräckare med elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför råttavskräckare med elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Råttavskräckare med elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa råttavskräckare med elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om råttavskräckare med elektromagnetisk puls
råttavskräckare med elektromagnetisk puls

råttavskräckare med elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


råttavskräckare med elektromagnetisk puls

  råttavskräckare med elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content