Tummen ner för skadedjursavskräckare med elektropuls

Skadedjursavskräckare med elektropuls

skadedjursavskräckare med elektropuls — en bluff! Välj inte skadedjursavskräckare med elektropuls!
Skadedjursavskräckare med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att skadedjursavskräckare med elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot skadedjursavskräckare med elektropuls!


skadedjursavskräckare med elektropuls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjursavskräckare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av skadedjursavskräckare med elektropuls.skadedjursavskräckare med elektropuls är verkningslös! Satsa ej på skadedjursavskräckare med elektropuls!


     Jag vill veta mer om varför skadedjursavskräckare med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Skadedjursavskräckare med elektropuls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa skadedjursavskräckare med elektropuls mot möss är bortkastade pengar


Info om skadedjursavskräckare med elektropuls
skadedjursavskräckare med elektropuls

skadedjursavskräckare med elektropuls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


skadedjursavskräckare med elektropuls

  skadedjursavskräckare med elektropuls

Innehåll - TOC - table of content