Tummen ner för skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls

Skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls

skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls — en bluff! Välj inte skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls!
Skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls!


skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls.skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls är verkningslös! Satsa ej på skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls!


     Jag vill veta mer om varför skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls mot möss är bortkastade pengar


Info om skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls
skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls

skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls

  skadedjursavskräckare med elektromagnetisk puls

Innehåll - TOC - table of content