Tummen ner för avskräckare

Avskräckare

avskräckare — en bluff! Välj inte avskräckare!
Avskräckare fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att avskräckare skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot avskräckare med elektropuls!


avskräckare
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut avskräckare.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.avskräckare är verkningslös! Satsa ej på avskräckare!


     Jag vill veta mer om varför avskräckare med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Avskräckare är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa avskräckare mot möss är bortkastade pengar


Info om avskräckare
avskräckare

avskräckare
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


avskräckare

  avskräckare

Innehåll - TOC - table of content