Tummen ner för Mus & Råttfritt

Mus & Råttfritt

Mus & Råttfritt — en bluff! Välj inte Mus & Råttfritt!
Mus & Råttfritt med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Mus & Råttfritt skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Mus & Råttfritt med elektropuls!


Mus & Råttfritt
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Mus & Råttfritt med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Mus & Råttfritt med
     påstådd effekt av elektropuls.Mus & Råttfritt är verkningslös! Satsa ej på Mus & Råttfritt!


     Jag vill veta mer om varför Mus & Råttfritt med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Mus & Råttfritt är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Mus & Råttfritt mot möss är bortkastade pengar


Info om Mus & Råttfritt
Mus & Råttfritt

Mus & Råttfritt
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Mus & Råttfritt

  Mus & Råttfritt

Innehåll - TOC - table of content