Tummen ner för Mus & Råttfritt 200-80

Mus & Råttfritt 200-80

Mus & Råttfritt 200-80 — en bluff! Välj inte Mus & Råttfritt 200-80!
Mus & Råttfritt 200-80 med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Mus & Råttfritt 200-80 skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Mus & Råttfritt 200-80 med elektropuls!


Mus & Råttfritt 200-80
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Mus & Råttfritt 200-80 med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Mus & Råttfritt med
     påstådd effekt av elektropuls.Mus & Råttfritt 200-80 är verkningslös! Satsa ej på Mus & Råttfritt 200-80!


     Jag vill veta mer om varför Mus & Råttfritt 200-80 med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Mus & Råttfritt 200-80 är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Mus & Råttfritt 200-80 mot möss är bortkastade pengar


Info om Mus & Råttfritt 200-80
Mus & Råttfritt 200-80

Mus & Råttfritt 200-80
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Mus & Råttfritt 200-80

  Mus & Råttfritt 200-80

Innehåll - TOC - table of content