Tummen ner för Silverline 400-100

Silverline 400-100

Silverline 400-100 — en bluff! Välj inte Silverline 400-100!
Silverline 400-100 med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Silverline 400-100 skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Silverline 400-100 med elektropuls!


Silverline 400-100
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline 400-100 med
    elektropuls.

      Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Silverline 400-100 med
      påstådd effekt av elektropuls.Silverline 400-100 är verkningslös! Satsa ej på Silverline 400-100!


     Jag vill veta mer om varför Silverline 400-100 med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Silverline 400-100 är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Silverline 400-100 mot möss är bortkastade pengar


Info om Silverline 400-100
Silverline 400-100

Silverline 400-100
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Silverline 400-100

  Silverline 400-100

Innehåll - TOC - table of content