Tummen ner för Silverline 200-80

Silverline 200-80

Silverline 200-80 — en bluff! Välj inte Silverline 200-80!
Silverline 200-80 med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Silverline 200-80 skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Silverline 200-80 med elektropuls!


Silverline 200-80
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline 200-80 med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Silverline 200-80 med
     påstådd effekt av elektropuls.Silverline 200-80 är verkningslös! Satsa ej på Silverline 200-80!


     Jag vill veta mer om varför Silverline 200-80 med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Silverline 200-80 är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Silverline 200-80 mot möss är bortkastade pengar


Info om Silverline 200-80
Silverline 200-80

Silverline 200-80
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Silverline 200-80

  Silverline 200-80

Innehåll - TOC - table of content