Tummen ner för Mus och Råttfritt

Mus och Råttfritt

Mus och Råttfritt — en bluff! Välj inte Mus och Råttfritt!
Mus och Råttfritt med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Mus och Råttfritt skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot Mus och Råttfritt med elektropuls!


Mus och Råttfritt
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Mus och Råttfritt med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Mus & Råttfritt med
     påstådd effekt av elektropuls.Mus och Råttfritt är verkningslös! Satsa ej på Mus och Råttfritt!


     Jag vill veta mer om varför Mus och Råttfritt med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Mus och Råttfritt är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Mus och Råttfritt mot möss är bortkastade pengar


Info om Mus och Råttfritt
Mus och Råttfritt

Mus och Råttfritt
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Mus och Råttfritt

  Mus och Råttfritt

Innehåll - TOC - table of content