Tummen ner för elektronisk musavskräckare

Elektronisk musavskräckare

elektronisk musavskräckare — en bluff! Välj inte elektronisk musavskräckare!
Elektronisk musavskräckare med elektropuls fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att elektroniska musavskräckare med elektropuls skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot elektroniska musavskräckare med elektropuls!


elektronisk musavskräckare
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut elektroniska musavskräckare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut elektroniska mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.elektronisk musavskräckare är verkningslös! Satsa ej på elektronisk musavskräckare!


     Jag vill veta mer om varför elektroniska musavskräckare med elektropuls inte fungerar. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Elektronisk musavskräckare är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa elektronisk musavskräckare mot möss är bortkastade pengar


Info om elektronisk musavskräckare
elektronisk musavskräckare

elektronisk musavskräckare
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektronisk musavskräckare

  elektronisk musavskräckare

Innehåll - TOC - table of content