Tummen ner för bestdirect.se och vilseledande marknadsföring

bestdirect.se har vilseledande marknadsföring

bestdirect.se har vilseledande marknadsföring — en bluff! Välj inte bestdirect.se har vilseledande marknadsföring!
bestdirect.se har vilseledande marknadsföring rörande för sin avskräckare Pest Reject med elektromagnetisk puls!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektromagnetisk puls genererad av avskräckaren Pest Reject från bestdirect.se skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot alla avskräckare med elektromagnetisk
puls, som den Pest Reject bestdirect.se säljer.


bestdirect.se har vilseledande marknadsföring
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Pest Reject från bestdirect.se och andra mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.bestdirect.se har vilseledande marknadsföring är verkningslös! Satsa ej på bestdirect.se har vilseledande marknadsföring!


     Jag vill veta varför elektromagnetisk puls genererad av Pest Reject är verkningslös och därför vilseledande marknadsföring från bestdirect.se. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. bestdirect.se har vilseledande marknadsföring är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa bestdirect.se har vilseledande marknadsföring mot möss är bortkastade pengar


Info om bestdirect.se och deras vilseledande marknadsföring
bestdirect.se har vilseledande marknadsföring

bestdirect.se har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


bestdirect.se har vilseledande marknadsföring

  bestdirect.se har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content