Tummen ner för Pest Rejet

Pest Rejet

Pest Rejet — en bluff! Välj inte Pest Rejet!
Pest Rejet elektropuls-skrämmare fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektropulsen genererad av en Pest Rejet skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot Pest Rejet elektropuls-skrämmare.


Pest Rejet
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Pest Rejet och andra skrämmare med elektropuls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektropuls.Pest Rejet är verkningslös! Satsa ej på Pest Rejet!


     Jag vill veta varför Pest Rejet elektropuls-skrämmare enligt fysikens lagar inte kan fungera. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Pest Rejet är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Pest Rejet mot möss är bortkastade pengar


Info om Pest Rejet
Pest Rejet

Pest Rejet
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Pest Rejet

  Pest Rejet

Innehåll - TOC - table of content