Tummen ner för elektromagnetiska pulsar

Elektromagnetiska pulsar

Elektromagnetiska pulsar — en bluff! Välj inte Elektromagnetiska pulsar!
Elektromagnetiska pulsar från mösskrämmare fungerar ej!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att mösskrämmare med elektromagnetiska pulsar skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot skrämmare med elektromagnetiska pulsar.


elektromagnetiska pulsar
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut skadedjursskrämmare med elektromagnetiska pulsar.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetiska pulsar.Elektromagnetiska pulsar är verkningslös! Satsa ej på Elektromagnetiska pulsar!


     Jag vill veta varför mösskrämmare med elektromagnetiska pulsar enligt fysikens lagar inte kan fungera. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Elektromagnetiska pulsar är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Elektromagnetiska pulsar mot möss är bortkastade pengar


Info om elektromagnetiska pulsar
elektromagnetiska pulsar

elektromagnetiska pulsar
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


elektromagnetiska pulsar

  elektromagnetiska pulsar

Innehåll - TOC - table of content