Tummen ner för hultens.se och vilseledande marknadsföring

hultens.se har vilseledande marknadsföring

hultens.se har vilseledande marknadsföring — en bluff! Välj inte hultens.se har vilseledande marknadsföring!
hultens.se har vilseledande marknadsföring rörande för sina avskräckare Silverline Mus & Råttfritt med elektromagnetisk puls!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektromagnetisk puls genererad av avskräckaren Silverline från hultens.se skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot alla avskräckare med elektromagnetisk
puls, som den Silverline modell hultens.se säljer.


hultens.se har vilseledande marknadsföring
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline från hultens.se och andra mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.hultens.se har vilseledande marknadsföring är verkningslös! Satsa ej på hultens.se har vilseledande marknadsföring!


     Jag vill veta varför elektromagnetisk puls genererad av Silverline är verkningslös och därför utgör vilseledande marknadsföring från hultens.se. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. hultens.se har vilseledande marknadsföring är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa hultens.se har vilseledande marknadsföring mot möss är bortkastade pengar


Info om hultens.se och deras vilseledande marknadsföring
hultens.se har vilseledande marknadsföring

hultens.se har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


hultens.se har vilseledande marknadsföring

  hultens.se har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content