Tummen ner för bygghemma och vilseledande marknadsföring

Bygghemma har vilseledande marknadsföring

Bygghemma har vilseledande marknadsföring — en bluff! Välj inte Bygghemma har vilseledande marknadsföring!
Bygghemma har vilseledande marknadsföring rörande för sina avskräckare Silverline Mus & Råttfritt med elektromagnetisk puls!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektromagnetisk puls genererad av avskräckaren Silverline från Bygghemma skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot alla avskräckare med elektromagnetisk
puls, som de Silverline modeller Bygghemma säljer.


bygghemma har vilseledande marknadsföring
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline från Bygghemma och andra mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.Bygghemma har vilseledande marknadsföring är verkningslös! Satsa ej på Bygghemma har vilseledande marknadsföring!


     Jag vill veta varför elektromagnetisk puls genererad av Silverline är verkningslös och därför utgör vilseledande marknadsföring från Bygghemma. Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Bygghemma har vilseledande marknadsföring är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Bygghemma har vilseledande marknadsföring mot möss är bortkastade pengar


Info om bygghemma och deras vilseledande marknadsföring
bygghemma har vilseledande marknadsföring

bygghemma har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


bygghemma har vilseledande marknadsföring

  bygghemma har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content