Tummen ner för Trädgårdspartner och vilseledande marknadsföring

Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring

Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring — en bluff! Välj inte Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring!
Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring rörande för sina avskräckare Silverline Mus & Råttfritt med elektromagnetisk puls!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektromagnetisk puls genererad av avskräckaren Silverline Mus & Råttfritt från Trädgårdspartner skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot alla avskräckare med elektromagnetisk
puls, som de Mus & Råttfritt modeller Trädgårdspartner säljer.


Trädgårdspartner  har vilseledande marknadsföring
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Mus & Råttfritt från Trädgårdspartner och andra mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring är verkningslös! Satsa ej på Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring!


     Jag vill veta varför elektromagnetisk puls genererad av Mus & Råttfritt är verkningslös och därför utgör vilseledande marknadsföring från Trädgårdspartner . Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Trädgårdspartner har vilseledande marknadsföring mot möss är bortkastade pengar


Info om Trädgårdspartner  och deras vilseledande marknadsföring
Trädgårdspartner  har vilseledande marknadsföring

Trädgårdspartner  har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Trädgårdspartner  har vilseledande marknadsföring

  Trädgårdspartner  har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content