Tummen ner för tradgardspartner.se  och vilseledande marknadsföring

tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring

tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring — en bluff! Välj inte tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring!
tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring rörande för sina avskräckare Silverline Mus & Råttfritt med elektromagnetisk puls!
1. Det finns inga vetenskapligt belagda tester som visar att elektromagnetisk puls genererad av avskräckaren Silverline Mus & Råttfritt från tradgardspartner.se skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. I avsaknad av vetenskapliga bevis är professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH kritisk mot alla avskräckare med elektromagnetisk
puls, som de Mus & Råttfritt modeller tradgardspartner.se säljer.


tradgardspartner.se  har vilseledande marknadsföring
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Mus & Råttfritt från tradgardspartner.se och andra mösskrämmare med elektromagnetisk puls.
     Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut mösskrämmare med
     påstådd effekt av elektromagnetisk puls.tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring är verkningslös! Satsa ej på tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring!


     Jag vill veta varför elektromagnetisk puls genererad av Mus & Råttfritt är verkningslös och därför utgör vilseledande marknadsföring från tradgardspartner.se . Skrämmare med elektropuls är ej effektiva. tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa tradgardspartner.se har vilseledande marknadsföring mot möss är bortkastade pengar


Info om tradgardspartner.se  och deras vilseledande marknadsföring
tradgardspartner.se  har vilseledande marknadsföring

tradgardspartner.se  har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


tradgardspartner.se  har vilseledande marknadsföring

  tradgardspartner.se  har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content