Falsk marknadsföring av Silverline

Falsk marknadsföring av Silverline Mus & Råttfritt

Falsk marknadsföring av Silverline — en bluff! Välj inte Falsk marknadsföring av Silverline!
Falsk marknadsföring av Silverline Mus & Råttfritt ger konsumenten rätt att häva köpet i 3 år!
1. Det finns inga vetenskapliga bevis för att Silverline skrämmer bort möss och andra skadedjur.
2. Professor Hamnerius vid Bioeffekt-Gruppen på CTH skräder inte orden mot falsk marknadsföring av Silverline med elektropuls!


Falsk marknadsföring av Silverline
Professor vid Chalmers Tekniska Högskola dömer ut Silverline med
    elektropuls som falsk marknadsföring.

      Professor Yngve Hamnerius vid Bioeffektgruppen har i ett utlåtande dömt ut Silverline med
      påstådd effekt av elektropuls – falsk marknadsföring.Falsk marknadsföring av Silverline är verkningslös! Satsa ej på Falsk marknadsföring av Silverline!


     Jag vill veta mer om varför Silverline med elektropuls är att betrakta som falsk marknadsföring. Skrämmare med elektromagnetisk puls är ej effektiva. Falsk marknadsföring av Silverline är endast ett marknadsföringstrick. Att köpa Falsk marknadsföring av Silverline mot möss är bortkastade pengar


Falsk marknadsföring av Silverline
Falsk marknadsföring av Silverline

Falsk marknadsföring av Silverline
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Falsk marknadsföring av Silverline

  Falsk marknadsföring av Silverline

Innehåll - TOC - table of content