Tummen ner för Bestdirect och vilseledande marknadsföring


KOV maktlöst mot satellit-
sänd TV-reklam från Bestdirect


Bestdirect har vilseledande marknadsföring
Professor vid CTH dömer ut Pest Reject från Bestdirect och andra
mösskrämmare med digitala elektromagnetiska pulser. 

Info om Bestdirect och deras vilseledande marknadsföring


Bestdirect har vilseledande marknadsföring

Bestdirect har vilseledande marknadsföring
 Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljudsskrämmares Branschorganisation


Bestdirect har vilseledande marknadsföring

  Bestdirect har vilseledande marknadsföring

Innehåll - TOC - table of content