Till info om DSS

 

Stor okunskap om skadedjurs-
sanering med ultraljud

Ultraljud är toner vars frekvens befinner sig ovanför det tonregister människor normalt kan uppfatta (ca 20 - 20000 Hz) Ultraljud för skadedjursbekämpning går, till skillnad från medicinskt ultraljud, inte ens igenom en tapet. Utrustningen fungerar således endast i det öppna utrymme där den är monterad. Trots denna begränsning kan en ultraljudsapparat monterad i t.ex. en krypgrund sanera ett helt hus (gnagarnas gångsystem störs ut..!)

Tillvänjning?
Belackare av elektronisk sanering (läs; traditionella saneringsföretag!) hävdar att skadedjuren vänjer sig vid ljudet. Inget kan vara mera fel...!
För fyrtio år sedan när tekniken var ny kunde gnagarna helt riktigt vänja sig vid ljudet från mösskrämmarna. Men för moderna automatiska apparater, där ljudet inte manuellt måste justeras beroende på säsong, föreligger inte längre den risken — medlemsföretag som har överlevt i 30 år, trots 2 års återköpsgaranti bevisar det....!

Skulle mössen trots allt komma tillbaka, så beror det på att djuren har hittat nya ljudskuggade gångvägar. Kompletterande apparater parat med tätning av huset är motmedlet mot detta.

 

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content