HEM

Råttgift dödar inte enbart
miljoner möss och andra gnagare

Gift gör mössen till dödligt byte för ditt husdjur!

Jag har gift i blodet!

Inte nog med att miljoner och åter miljoner gnagare i Sverige varje år går en utdragen och plågsam död till mötes. Även husdjur och barn är hotade genom sekundärförgiftning.

PRESSTOPP
 2013-09-17: Anticimex meddelar att man har funnit resistenta råttor och att man tänker använda ännu potentare gifter.

PRESSTOPP 2015-10-20: Nytt råttgift (Black Pearl) dödar husdjur. Inget motmedel finns..! – läs mer >>  

boll Miljövänner höjer rösten för att begränsa användandet av råttgift i landet. 
Representanter för Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har länge hävdat att rovfåglar blir förgiftade när de slår halvdöda möss, sork och andra gnagare som fått gift i sig. Producenterna av gift har dock förnekat att en förgiftning skulle kunna ske i andra hand. Nu har dock en producent svängt och på produkten Tomcat finns nu en varningstext om gift och om att det finns risk för att fåglar och annat vilt som äter förgiftade gnagare eller utlagt bete innehållande gift kan ta skada.

Ps. Dessutom varnas det på förpackningen för att vattenorganismer slås ut av råttgift! (red.anm.)

Källa: Mediearkivet  Ur Göteborgs-Posten 1997-12-07, sidan 65

Viste du att glykolen i en vippspann (förbjuden enligt lag) är ett dödligt hot mot din katt.


 
Stäng

Innehåll - TOC - table of content