HEM

Råttgift dödar inte enbart
miljoner möss och andra gnagare

Gift gör mössen till dödligt byte för husdjur och barn!

Jag har gift i blodet!

Inte nog med att miljoner och åter miljoner gnagare i Sverige varje år går en utdragen och plågsam död till mötes. Även husdjur och barn är hotade genom sekundärförgiftning.

PRESSTOPP
 2013-09-17: Anticimex meddelar att man har funnit resistenta råttor och att man tänker använda ännu potentare gifter.

PRESSTOPP 2015-10-20: Nytt råttgift (Black Pearl) dödar husdjur. Inget motmedel finns..! – läs mer >>  

PRESSTOPP 2017-05-29:

Förbundet Djurens Rätt allt mer flummigt
På sin årsstämman i maj valde en förkrossande majoritet av delgaterna inom förbundet Djurens Rätt att avstyrka en motion från en lokalavdelnings-medlem. Motionen gick ut på att med en minimal insats från medlemmarna – kontakta försäkringsbolagen och kräva att de lever upp till sin miljöpolicy! Detta genom att erbjuda försäkringstagarna ett djur- och miljövänligt alternativ till råttgift. Då skulle miljoner djur kunna räddas från utdragen tortyr och död, något som 75% av lokaldistriktets gräsrötter insåg värdet av. Ändå väljer delegaterna på riksstämman att avslå denna progressiva motion, vilket är hårresande!?
Veganism är det som gäller inom Djurens Rätt, ett förbund som uppenbarligen har tappat kompasskursen helt. Toppstyrning är bara förnamnet på denna strukturdumhet.

Ett pikant observandum rörande den kris Djurens Rätt för närvarande befinner sig i, är att man på samma riksstämma biföll en motion gällande förbud mot allt samröre med Sverigedemokraterna (SD), vilket måste anses vara en fullödig blasfemi i dess världsliga uttolkning! Detta eftersom det i stadgarna från 1882 står att föreningen skall vara ”politiskt obunden”.


boll Miljövänner höjer rösten för att begränsa användandet av råttgift i landet. 
Representanter för Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen har länge hävdat att rovfåglar blir förgiftade när de slår halvdöda möss, sork och andra gnagare som fått gift i sig. Producenterna av gift har dock förnekat att en förgiftning skulle kunna ske i andra hand. Nu har dock en producent svängt och på produkten Tomcat finns nu en varningstext om gift och om att det finns risk för att fåglar och annat vilt som äter förgiftade gnagare eller utlagt bete innehållande gift kan ta skada.

Ps. Dessutom varnas det på förpackningen för att vattenorganismer slås ut av råttgift! (red.anm.)

Källa: Mediearkivet  Ur Göteborgs-Posten 1997-12-07, sidan 65

Viste du att glykolen i en vippspann (förbjuden enligt lag) är ett dödligt hot mot din katt.

 


 
Stäng

Innehåll - TOC - table of content