HEM


 M.U.S.B.O. nordisk branschförening för elektronisk skadedjursbekämpning 

varning Vilseledande marknadsföring med elektropuls

I vetskapen om att ultraljud inte kommer åt gnagarna i väggar och
bjälklag, påstår en del leverantörer att deras mösskrämmare även
har skrämseleffekt i husets stomme med hjälp av så kallade
elektromagnetiska impulser via elnätet
.

Påståendet är falskt och vilseledande och därför föremål för
Konsumentverkets ogillande (se förbudsföreläggandet längre ner!).

Trots saluförbud i såväl USA som Kanada och svidande kritik från
professor vid CTH
, fortsätter flera företag att ogenerat sälja
sina mösskrämmare med elektromagnetiska pulser. Det gäller t.ex.
flera modeller av Silverline som säljs via butikskedjor som COOP,
Bauhaus, K-Rauta, Granngården, Järnia, Clas Ohlson, m.fl.
Skrämmare med elektromagnetiska pulser
säljs också i e-handeln,
t.ex. Rått & Musskrämma: 180° från skadedjursbekampning.nu
och via skadedjursfri.se, clasohlson.se, pestcontro.nu,
bygghemma.se, (Pest Reject), hultens.se, m.fl.


Inget av företagen bakom ovanstående typ av mösskrämmare
har presenterat några vetenskapliga dokument, som styrker
påståendet att skadedjuren skulle skrämmas
bort med hjälp av
den elektromagnetiska pulseringen som apparaterna genererar
.

Fakta är att fysikens lagar omöjliggör någon effekt mot skadedjur!


Konsumentverket agerar

KOV handlade under 2010 ett antal ärenden mot flera av ovan
nämnda företag. Som ett första steg mot vilseledande marknads-
föring (ML §8) anmodade myndigheten respektive leverantör
att, i avsaknad av bevis för den påstådda saneringseffekten,
avlägsna all produktinformation om verkningsytor för den
elektromagnetiska pulsen.
Få av de berörda företagen har emellertid, trots hot om förbuds-
föreläggande
, hållit sitt löfte i denna överenskommelse med KOV.


*********** PRESSTOPP ***********


Pestblast 2000 - gammal teknik säljs som nyhet...!

Fyra (4!) år i följd har denna produkt från 80-talet presenterats på
uppslag i Vi i Villa som en NYHET...! Samma företag, Pro-shopper
i Malmö, säljer nu även Pestinator 360 via tidningen Villa Liv.
I princip bortkastade pengar om du köper någon av dem....

++++++++++++++++

Miljöcenter AB har äntligen efter sju långa år, i sin
produkt information tagit bort påstådda verkningsytor för   
Silverline Mus & Råttgift, men inte alla av företagets
återförsäljare har gjort detsamma!
Det återstår också för Miljöcenter att i sin marknadsföring
helt avlägsna det vilseledande/falska påståendet:
"ElectroPulse sänder ut elektromagnetiska pulseringar
som avskräcker möss och råttor från att utnyttja
kabeldragningar som springvägar
.
"

Det är som att ge en svårt sjuk sockerpiller
(placebo) med löfte om bot!

Saluförbud för elektropuls-skrämmare i USA

I USA och Kanada är apparater med elektromagnetisk puls bannlysta.
Vi citerar: "In 1980 the EPA (Environmental Publications, sidan 64) and
U.S. Postal Service took action to remove all
"electromagnetic" (not ultrasonic) pest control devices from
the market. Health Canada has banned the sale of electromagnetic
pest repellers in Canada. ......
"

Vidare har den Amerikanska Federala Handelskommissionen (Federal
Trade Commission) förbjudit företag att marknadsföra
elektromagnetiska mösskrämmare utan att först presentera
vetenskapligt belagda tester.

Vid National Wildlife Research Center
Repellents Conference 1995 redovisades på sidan 5

i protokollet hur tillverkare av mösskrämmare med
elektropuls har blivit bötfällda av EPA. (ladda ner hel pdf här)

Till sist vill vi hänvisa till professor Yngve Hamnerius från Bioeffekt-
gruppen vid Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och dennes utlåtande
om att de elektromagnetiska fältet i en mösskrämmare
"inte kommer upp till sådana nivåer där man kan förvänta
sig någon skrämseleffekt på levande organismer
."

Läs professor Hamnerius analys i korthet >>


Effekten av elektropuls – ett rent önsketänkande....

Med hänvisning till ovanstående länkar kan vi konstatera att
den förmenta effekten av elektropulsen är en falsk förhoppning.


________________

Vi vill med ovanstående information skydda vår bransch från
oetisk marknadsföring och undermåliga
produkter. Vi ber dig
som konsument att istället med förtroende vända dig
till
något av våra medlemsföretag. M.U.S.B.O. nordisk branschförening för elektronisk skadedjursbekämpning 
Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46
e-post  musbo@bredband.net

 

 

Innehåll - TOC - table of content