Till MUSBO

 
Elektromagnetiska pulser via elnätet
kan inte skrämma bort skadedjur

ABC-fakta
A) Redan 50 cm från en elledning i ett hus har den elektromagnetiska
    fältet klingat av med över 99%. Det innebär t.ex. att strålningen gene-
    rerad av en borrmaskin på 400 W knappt är mätbar på detta avstånd —
    det elektromagnetiska fältet är i paritet med den naturliga bakgrunds-

    strålningen. Motsvarande avstånd för en mösskrämmare på 4 W blir
    med samma uträkning under 1 cm.

B) För att en elektronisk produkt skall kunna bli godkänd inom EU
    (CE-märkt) måste den uppfylla EUs EMC-direktiv, dvs den elektro-
    magnetiska strålning apparaten generar får inte störa mobil- och radiotrafik.

C) En stor kropp (människa) är mycket känsligare för elektromagnetisk
    påverkan än en liten (möss) — ref. prof. Y. Hamnerius


Slutsats
1) För att med hjälp av elektromagnetiska pulser generera obehag för
    gnagare i ett helt hus, krävs med beaktande av A) mycket hög inducerad
    strömtäthet. Det innebär hög strålning på flera meters, ja upp till 5-8 m
    avstånd från alla elledningar i huset.


2) Vid såpass höga värden är det i konsekvensens namn enligt C) direkt
    ohälsosamt/farligt för människor att vistas i huset.

3) Dylika höga värden skulle också kraftigt störa mobil- och radiotrafik i
    grannskapet enligt B).

4) Alla mösskrämmare med elektropuls-funktion på marknaden är CE-
    märkta bl.a. just på grund av att den uppfyller EU-direktivet för EMC
    (Elektromagnetisk kompatibilitet), vilket innebär att mobil- och
    radiotrafik inte störs.

5) Mösskrämmare med elektromagnetiska pulser kan per definition därför
    inte genera den höga inducerade strömtäthet, som krävs för att kunna
    påverka, än mindre skrämma bort möss och andra gnagare i ett hus
    apparaterna skulle aldrig kunna bli CE-märkta...!

    V.S.B.

 
Stäng
Innehåll - TOC - table of content